DOVOLENKA počas vianočných sviatkov od  23.12.2020 do 8.1.2021.

Zastupovanie v bolestivých a akútnych prípadoch:

Zubná pohotovosť: Krížna 44, 821 08 Bratislava, tel.č. 0907797347, bolimazub.sk/pohotovost