Z dôvodu čerpania dovolenky neordinujeme v dňoch 26.7.2021 až 30.7.2021.
V prípade bolestivého a akútneho stavu nás zastupuje Dr. Bollová, Tehelná poliklinika, č. dverí 562, 0905 965 836.