Zubný mostík – čo to je, jeho cena a životnosť

V prípade, že pacientovi vytrhli jeden alebo viacero zubov, je potrebné nahradiť chýbajúce zuby. Akým spôsobom zrealizovať náhradu vo vašom konkrétnom prípade, či už zubným mostíkom, implantátom, alebo snímateľnou náhradou sa dozviete na bezplatnej konzultácii so stomatológom. Zubný mostík je jedna z možností, ako chrupu prinavrátiť jeho funkčnosť a estetickú stránku – pekný úsmev.

Zuby - pred a po - zubný mostík

Naša práca: zubný mostík – pred a po

Čo je to zubný mostík?

Zubný mostík, ako už z názvu vyplýva, je to premostenie medzery (chýbajúceho zuba/zubov) z piliera na pilier. Pilierové zuby sú susedné zuby, zuby pred medzerou a za medzerou. Tieto zuby musia byť dostatočne pevné nato, aby uniesli žuvacie tlaky aj za nahradené zuby. Mostík na zuby je teda vlastne spojená konštrukcia niekoľkých keramických koruniek. V prípade nahrádzania jedného chýbajúceho zuba ide o korunku na pilierový zub, potom mezdičlen (nahrádzaný vytrhnutý zub) a znovu korunka na pilierový zub. Hovoríme o trojčlennom mostíku.

 

 

Postup zhotovenia zubného mostíka:

V prípade, že pilierové zuby majú kazy, najskôr ich treba poopravovať. Následne sa pilierové zuby obrúsia do požadovaného tvaru. Tým získame priestor na zubný mostík. Zhotovíme odtlačky a nasadia sa provizórne korunky na obrúsené zuby. V zubnom laboratóriu zubný technik na základe odtlačkov vyhotoví mostík na zuby. Na druhom termíne odstránime provizórne korunky z pilierových zubov a „nacementujeme“ hotový keramický mostík.

 

Zubný mostík a jeho cena

Cena zubného mostíka sa odvíja od materiálu, ktorý je požitý a od rozsahu mostíka (počtu členov – počtu keramických zubov v mostíku).

Materiál: v súčasnosti štandardne zhotovujeme „zirkónové“ mostíky. Materiál je zirkóniumoxid, ktorý je pevný a estetický zároveň. Vo viditeľných úsekoch sa ešte lepší estetický výsledok dosahuje nanesením vrstvy keramiky a posledná vrstva je glazúra. V minulosti prevládala metalokeramika, ktorá je v súčasnosti už na ústupe pre jej niektoré nevhodné vlastnosti. Cena jedného člena zirkónového mostíka je 390€. Čiže napríklad trojčlenný zubný mostík stojí 3 x 390€ = 1170€ . Toto je cena za samotný protetický výrobok. Nie je tam zahrnutá lokálna anestézia, odtlačky, provizórne korunky. Ale cena za tieto úkony je podstatne nižšia, ako cena mostíka.

Zubný mostík a jeho životnosť

Životnosť mostíka na zuby je v princípe neobmedzená. Životnosť môže ukončiť iba nejaká komplikácia. Najčastejšou komplikáciou po mnohých rokoch je kaz pilierového zuba pod korunkou. Preto treba dbať na zvýšenú hygienu pilierových zubov v oblasti krčku, kde by kaz mohol vzniknúť. Môže dôjsť aj k mechanickému zlyhaniu mostíka – vyštiepenie keramiky, alebo veľmi zriedkavo prasknutie celej konštrukcie. Celosvetové štatistky uvádzajú priemernú 15-ročnú životnosť mostíka na zuby, prípadne aj dlhšie.

 

KONZULTÁCIE OHĽADOM ZUBNÝCH IMPLANTÁTOV, ČI MOSTÍKOV POSKYTUJEME ÚPLNE ZADARMO

Zavolajte nám na: 02 444 550 74, alebo vyplňte online formulár.